Ποιοι Είμαστε

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) είναι ένα δεκαμελές συμβούλιο και εργοδοτεί προσωπικό για να στηρίξει τα άτομα με νοητική αναπηρία να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Όπως αυτά περιγράφονται στη «Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Κυρωτικός Νόμο 8(ΙΙΙ)2011».

Αν είσαι άτομο με νοητική αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες μπορείς μιλήσεις μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ.

Τελευταία Νέα

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης για τη θέση λειτουργού στην ΕΠΑΝΑ.

02-10-2020
Γνωστοποιείται ο κατάλογος με τις βαθμολογίες των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού στην ΕΠΑΝΑ (Κλ Α8-10-11), που παρακάθισαν σε γραπτή εξέταση στις 4 Ιουλίου 2020, που διεξήχθη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό. Με βάση τις πρόνοιες ...

Περισσότερα