Ποιοι Είμαστε

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) είναι ένα δεκαμελές συμβούλιο και εργοδοτεί προσωπικό για να στηρίξει τα άτομα με νοητική αναπηρία να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Όπως αυτά περιγράφονται στη «Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Κυρωτικός Νόμο 8(ΙΙΙ)2011».

Αν είσαι άτομο με νοητική αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες μπορείς μιλήσεις μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ.

Τελευταία Νέα

Δελτίο Τύπου: 3 Δεκεμβρίου 2021 - Διεθνής Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

03-12-2021
Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΠΑΝΑ) συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τους περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμους του 1989 και 2018. Στην προσπάθεια της Επιτροπής να προωθήσει και να εφαρμόσει τις πρόνοιες της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που επιβάλλουν τ...

Περισσότερα

Ανακοίνωση έναρξης εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα "Εκπαίδευση Επαγγελματιών στο πρόγραμμα Keep me safe"

19-10-2021
Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) ανακοινώνει την έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία αναβλήθηκαν την προηγούμενη περίοδο λόγω κορωνοϊού. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε επαγγελματίες όλων των δομών (Κέντρα Μέρας/24ωρης φροντίδας), με θέμα: "Εκπαίδευση Επαγγελματιών στ...

Περισσότερα

Πρώτη συνεδρία της με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ) ως Παρατηρητές

20-07-2021
Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) που αποτελείται από κρατικά μέλη και ιδιώτες (γονείς από το Σύνδεσμο ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ*), στις 14/7/2021 πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρία της με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ) ως Παρατηρητές. Με την αναμενόμενη τροποποίηση της νομοθε...

Περισσότερα

"Δελτίο Τύπου - Πρώτη συνεδρία ΕΠΑΝΑ με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία".

15-07-2021
Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, η οποία συστάθηκε και λειτουργεί με βάση τους Νόμους 117/1989 και  11(Ι)/2018, ανακοινώνει την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ), ως Παρατηρητές στις 14/07/21, στο κτίριο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπή...

Περισσότερα