Ωφελήματα και Υπηρεσίες απο Εθελοντικές Οργανώσεις

Παρέχονται ωφελήματα και υπηρεσίες από εθελοντικές οργανώσεις πάνω σε δωρεάν βάση ή με καταβολή μικρού χρηματικού ποσού. Σχετικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα «Μητρώα Ιδρυμάτων»
Κατάλογος εθελοντικών οργανώσεων κατά επαρχία: κάντε κλικ εδώ.


Ωφελήματα και Υπηρεσίες από Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας.
Τα Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένους ή άλλες ομάδες πληθυσμού που κατοικούν στην ύπαιθρο. Τα Συμβούλια λειτουργούν μέσα από προδιαγραφές και όρους που θέτει ο Νόμος του 2006. «Ο περί του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Νόμος του 2006».

Οι Εθελοντικές Οργανώσεις και τα Συμβούλια Κοινοτικής Ευημερίας λαμβάνουν κρατική χορηγία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (βλέπε Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).