Προϋπολογισμός

Ο Προϋπολογισμός της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  (ΕΠΑΝΑ) καλύπτεται εξ' ολοκλήρου από κρατική χορηγία η οποία παραχωρείται μέσα από το Κεφ. 15.06, Άρθρο 04.088 (Τακτικές Δαπάνες). Σύμφωνα με τη διαδικασία ο εκάστοτε προϋπολογισμός υποβάλλεται στο Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω του Υπουργείου Εργασίας Προνοίας  και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η παρακολούθηση των προβλεπομένων δαπανών και η αποδέσμευση της χορηγίας γίνεται μέσο του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες.