Διαγωνισμοί

Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης των πολιτών να συμμετέχουν σε δράσεις που προάγουν το σεβασμό και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση, η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  (ΕΠΑΝΑ) είχε διεξάγει κατά καιρούς τους ακόλουθους διαγωνισμούς.

(i) Διαγωνισμός διηγήματος, έτος 2000

(ii) Διαγωνισμός παραγωγής πρότυπου διδακτικού υλικού για την διδασκαλία στις βαθμίδες Δημοτικής /Μέσης εκπαίδευσης, έτος 2001

(iii) Διαγωνισμός για το λογότυπο της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ), έτος 2004

Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για το "Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι - Σύγχρονη Κοινωνική Αντίληψη" 04/11/2002

Μπορείτε να αποταθείτε στη ΕΠΑΝΑ για την έντυπη μορφή των εκδόσεων