Επικοινωνία

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Οδός 28ης Οκτωβρίου 10, Ακρόπολη Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22871333
Τηλεομοιότυπο (φαξ): 22429544

Email: cp-mental@cytanet.com.cy