Ποιοι Είμαστε

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) είναι ένα δεκαμελές συμβούλιο και εργοδοτεί προσωπικό για να στηρίξει τα άτομα με νοητική αναπηρία να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Όπως αυτά περιγράφονται στη «Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Κυρωτικός Νόμο 8(ΙΙΙ)2011».

Αν είσαι άτομο με νοητική αναπηρία ή αναπτυξιακές δυσκολίες μπορείς μιλήσεις μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ.

Τελευταία Νέα

Ενημέρωση για τα ωφελήματα των ατόμων με νοητική αναπηρία που είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ)

Οι Περί Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Νόμοι, 117/89 & 11(Ι)2018, προνοούν στο άρθρο 7, τον καταρτισμό μητρώου ατόμων με νοητική αναπηρία (ΑμεΝΑ) για σκοπούς στατιστικής και παροχής ωφελημάτων. Το μητρώο της ΕΠΑΝΑ είναι άκρως εμπιστευτικό και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για την Προστασ...

Περισσότερα

Συγχαρητήρια στους αθλητές της Κυπριακής αποστολής που έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Αγώνες το Μάρτιο του 2019

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ), συγχαίρει τους αθλητές της Κυπριακής αποστολής που έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Αγώνες το Μάρτιο του 2019. Συγχαρητήρια αποδίδονται ασφαλώς και στους προπονητές και όλους όσους έλαβαν μέρος στη διοργάνωση στο AbuDhabi. Επιπρόσθετα...

Περισσότερα