02-10-2020

Δημοσίευση αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης για τη θέση λειτουργού στην ΕΠΑΝΑ.

Γνωστοποιείται ο κατάλογος με τις βαθμολογίες των υποψηφίων κατά σειρά επιτυχίας, για την πλήρωση μιας κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού στην ΕΠΑΝΑ (Κλ Α8-10-11), που παρακάθισαν σε γραπτή εξέταση στις 4 Ιουλίου 2020, που διεξήχθη από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λεμεσό. Με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 6(Ι)/98, τον οποίο η ΕΠΑΝΑ εφαρμόζει κατ’ αναλογία, επιτυχών στη γραπτή εξέταση σημαίνει πρόσωπο που έχει συγκεντρώσει 50% τουλάχιστον βαθμολογία στο θέμα που εξετάστηκε γραπτώς. Οι τρεις υποψήφιοι με την πιο ψηλή βαθμολογία θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία.

 

Α/Α

ΑΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 100%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ

1

44

91.00

91.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

2

51

84.50

84.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

3

23

83.50

83.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

4

4

80.50

80.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

5

61

79.00

79.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

6

6

76.50

76.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

7

25

73.00

73.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

8

50

72.50

72.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

9

90

72.00

72.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

10

57

71.00

71.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

11

69

67.50

67.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

12

86

67.00

67.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

13

53

66.00

66.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

14

24

64.50

64.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

15

54

62.00

62.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

16

22

62.00

62.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

17

72

59.50

59.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

18

45

59.50

59.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

19

89

59.50

59.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

20

82

55.00

55.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

21

88

54.50

54.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

22

62

53.50

53.50

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

23

70

51.00

51.00

ΕΠΙΤΥΧΙΑ

24

71

49.50

49.50

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

25

10

48.00

48.00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

26

31

45.50

45.50

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

27

7

44.00

44.00

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

28

35

37.50

37.50

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

29

3

35.50

35.50

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

30

12

28.50

28.50

ΑΠΟΤΥΧΙΑ