20-07-2021

Πρώτη συνεδρία της με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ) ως Παρατηρητές

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) που αποτελείται από κρατικά μέλη και ιδιώτες (γονείς από το Σύνδεσμο ΠΑΣΥΓΟΑΝΑ*), στις 14/7/2021 πραγματοποίησε την πρώτη συνεδρία της με τη συμμετοχή Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΑμεΝΑ) ως Παρατηρητές. Με την αναμενόμενη τροποποίηση της νομοθεσίας που προνοεί για τη λειτουργία της ΕΠΑΝΑ η συμμετοχή των ΑμεΝΑ θα θεσμοθετηθεί και θα υπάρχει ανάλογη ποσοστιαία συμμετοχή σε ίση βάση με τα υπόλοιπα μέλη.

Οι συνεδρίες της ΕΠΑΝΑ θα συνεχίσουν με τη συμμετοχή των Παρατηρητών, με σκοπό την ενημέρωσή τους, τη δυνατότητα έκφρασης των απόψεων τους για θέματα που τους αφορούν αλλά και την προώθηση των δικαιωμάτων τους βάσει των δικών τους επιλογών, επιθυμιών και προτεραιοτήτων.

Τα θέματα που αρχικά συζητήθηκαν αφορούσαν:

 • Τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής και το ρόλο των Παρατηρητών
 • Τη συμμετοχή των ατόμων με νοητική αναπηρία σε όλους τους οργανισμούς και κέντρα λήψης αποφάσεων
 • Το δικαίωμα τους για ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου που περιλαμβάνει το δικαίωμα στην ενημέρωση και στην υποστήριξη που χρειάζεται
 • Το δικαίωμα στη ψυχαγωγία και τον ελεύθερο χρόνο

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας έγινε ανοικτή συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δόθηκε η ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις απόψεις και εισηγήσεις τους. Τονίστηκαν ιδιαίτερα τα πιο κάτω ζητήματα:

 • Αυτόνομη διαβίωση (με την ενηλικίωση να μπορούν να μένουν μόνοι)
 • Ισότιμη συμμετοχή στην εκπαίδευση (έκδοση απολυτηρίου)
 • Δικαίωμα στην εργοδότηση (όπου είναι εφικτό αλλά και δοκιμαστικά)
 • Να εισακούεται η άποψη τους (συχνά αγνοείται)
 • Να επιχορηγούνται επαρκώς τα ΜΚΟ που προσφέρουν υπηρεσίες (κατάρτισης, ενασχόλησης, δραστηριότητες) από το κράτος για να μην καταφεύγουν στους εράνους
 • Να μην υποτιμούνται οι δυνατότητες τους (μπορούν να προσφέρουν και οι ίδιοι στήριξη σε άλλους)
 • Να μπορούν να κινούνται ελεύθερα όσοι χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα
 • Να δημιουργηθούν πάρκα προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρίες
 • Αλλαγή στον τρόπο που τους αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος κόσμος και τερματισμός των άβολων ερωτήσεων σχετικά με την αναπηρία
 • Να πραγματοποιούνται πιο συχνά εκδηλώσεις (αθλητικοί αγώνες, θεατρικές παραστάσεις κλπ.) για κοινωνικοποίηση των ίδιων των ατόμων αλλά και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου πληθυσμού
 • Η χρήση της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς όφελος των ατόμων (κοινωνικοποίηση, εργασία από το σπίτι, επικοινωνία κά.)

Σημειώθηκε ότι για όλα αυτά χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας, αντιλήψεων και στερεοτύπων και ότι η "ισότητα" που περιλαμβάνεται στους νόμους για να εφαρμοστεί χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Η παρέμβαση και το αίτημα της εκπροσώπου από το Σπίτι του Μάριου «άστε με να δοκιμάσω» έδωσε το μήνυμα πως πρέπει να δίνονται ευκαιρίες για να ενεργοποιούνται οι δεξιότητες των ατόμων και να μην αποκλείονται εκ των προτέρων.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ενθουσιασμού και συνεργασίας και έθεσε τη βάση για την ουσιαστική συμμετοχή των ΑμεΝΑ σε επιτροπές/οργανισμούς/συνδέσμους όπου θα εισακούονται οι απόψεις και οι εισηγήσεις τους.