08-04-2019

Συγχαρητήρια στους αθλητές της Κυπριακής αποστολής που έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Αγώνες το Μάρτιο του 2019

Η Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ), συγχαίρει τους αθλητές της Κυπριακής αποστολής που έλαβαν μέρος στους Παγκόσμιους Ειδικούς Αγώνες το Μάρτιο του 2019.

Συγχαρητήρια αποδίδονται ασφαλώς και στους προπονητές και όλους όσους έλαβαν μέρος στη διοργάνωση στο AbuDhabi. Επιπρόσθετα συγχαρητήρια αξίζουν και οιοικογένειες των αθλητών που με το δικό τους τρόπο έχουν συνεισφέρει σ’ αυτό το θρίαμβο.

Οι αθλητές μας διέπρεψαν σε πολλά αθλήματα και φαίνεται ότι αγωνίστηκαν με ενθουσιασμό αλλά και ότι προπονήθηκαν με επιμονή, γι’ αυτό και κατέκτησαν 17 χρυσά, 19 αργυρά και 10 χάλκινα μετάλλια.

Τα επιτεύγματα αυτά δείχνουν ότι τα άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες που συμμετέχουν στους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες όταν έχουν την κατάλληλη στήρι ξη από την οικογένεια, τους επαγγελματίες και την πολιτεία μπορούν να πετυχαίνουν τους στόχους τους.

Η ΕΠΑΝΑ μετά από τριάντα χρόνια από τη σύσταση και λειτουργία της , συνεχί ζει να στηρίζει τα άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες ή/και νοητική αναπηρία και εργάζεται μεθοδικά σε συνεργασία με συναρμόδιες Υπηρεσίες για τη σταδιακή αυτονόμηση και την ισότιμη συμμετοχή και ένταξη τους στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών.