Στελέχωση Υπηρεσίας

Η διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) γίνεται από μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Το μόνιμο προσωπικό απαρτίζεται από 1 Προϊστάμενο (Κλ Α11+2),η θέση είναι κενή από τον Οκτώβριο του 2011, 2 Λειτουργούς (Κλ Α8-10-11) εκ των οποίων η μία θέση είναι κενή από τον Οκτώβριο του 2018 και 3 Βοηθούς Γραμματειακούς Λειτουργούς (Κλ Α2-5-7). Το έκτακτο προσωπικό απαρτίζεται από 2 Λειτουργούς Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης αορίστου έκτακτης απασχόλησης και 1 Λειτουργό ορισμένης διάρκειας (Κλ Α5). Στη θέση των δύο Βοηθών Γραμματειακών Λειτουργών υπηρετούν δύο υπάλληλοι αορίστου έκτακτης απασχόλησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού και ως εκ τούτου η επιλογή υποψηφίων γίνεται από την ίδια την Επιτροπή Προστασίας Ατόμων με Νοητική Αναπηρία (ΕΠΑΝΑ) κατ’ αναλογία με τις πρόνοιες των νόμων που ισχύουν στην Δημόσια Υπηρεσία.

Τα ονόματα των μελών του προσωπικού είναι τα ακόλουθα:

Κενή θέση

- Προϊστάμενη Υπηρεσιών

Μαρία Γεωργίου

- Λειτουργός

Μαρίνα Παγιάτσου

- Συντονίστρια Υπηρεσιών (Εκτελών καθήκοντα προϊσταμένου)

Στάλω Διομήδους

- Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργό

Ρέα Κακουλλή

- Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός αορίστου έκτακτης απασχόλησης

Πόλυ Χατζησάββα

- Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης αορίστου έκτακτης απασχόλησης
Λάρνακας/ Αμμοχώστου

Ελένη Δημητρίου

- Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης αορίστου έκτακτης απασχόλησης
Λευκωσίας

Άννα Χατζηττοφή 

- Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης ορισμένης απασχόλησης
Λεμεσού /Πάφου