Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της παρούσας Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) (η θητεία της οποίας ισχύει μέχρι τον Οκτώβριο 2017) είναι τα ακόλουθα:

Δρ Αγάθη Βαλανίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας
Υπουργείο Υγείας

Ηλίας Μαλλής

Υπουργείο Οικονομικών

Ανδρέας Θεοδώρου

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Ειρήνη Παπαθεοδούλου

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ελίζα Γεωργιάδου

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Υπ. Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σωτήρης Ξιούρος

Μέλος Διοικ.Συμβ. Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Κωνσταντίνος Εφραίμ

Πρόεδρος Διοικ.Συμβ. Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Μιχάλης Λουκά 

Μέλος Διοικ.Συμβ. Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Κυριάκος Στεφάνου

Μέλος Διοικ.Συμβ. Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία

Άλκης Σταυρινού

Μέλος Διοικ.Συμβ. Παγκύπριου Συνδέσμου Γονέων Ατόμων με Νοητική Αναπηρία