Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ