Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

-Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για τη "Νοητική Καθυστέρηση" - Φιλελεύθερος 19/12/1996

-Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για το "Τι θ΄ απογίνουν τα παιδιά μας" - Σημερινή 29/09/2006

-Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για το "Ενθαρρύνεται η αποίδρυματοποίηση" - Μάχη 8/5/1999

- Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για το Έρευνα Αποδοχής - Φιλελεύθερος 29/01/2007

Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για το "Δικαιώματα στα άτομα με νοητική υστέρηση" - Φιλελεύθερος 29/03/2003

-Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για το Δημοσίευμα της εφημερίδας "ΜΑΧΗΣ" 8/5/99