Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
Οδός 28ης Οκτωβρίου 10, Ακρόπολη Τ.Θ. 23292, 1680 Λευκωσία, Κύπρος

τηλέφωνο επικοινωνίας: 22 871333
τηλεομοιότυπο (φαξ): 22 429544
email: cp-mental@cytanet.com.cy