Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
Συνέδρια

Η πραγματοποίηση συνεδρίων με επιμορφωτικό χαρακτήρα αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία με τα οποία η Επιτροπή προωθεί την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση αναφορικά με την νοητική υστέρηση.  Διαχρονικά έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα συνέδρια:

(i) 1992 Συνέδριο: «Νοητική Καθυστέρηση – Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές».  Το συνέδριο αυτό που ήταν και το πρώτο που διοργάνωσε η Επιτροπή ασχολήθηκε με έναν ευρύ φάσμα  θεμάτων που είχαν σχέση με την εκπαίδευση, την κοινωνική ενσωμάτωση, τη συμπεριφορά του ατόμου με νοητική υστέρηση, τα προβλήματα της οικογένειας και τον ρόλο του ιδρύματος στη ζωή του ατόμου με νοητική υστέρηση.  Στο Συνέδριο ακούστηκαν επίσης οι απόψεις και εμπειρίες των ατόμων με νοητική υστέρηση και της οικογένειας.  Ακόμα διοργανώθηκαν τέσσερα θεματικά εργαστήρια, που κάλυψαν τα βασικά θέματα του συνεδρίου.  Συμμετείχαν επιστήμονες από την Κύπρο, την Ελλάδα, την Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  Το συνέδριο απευθυνόταν σε επαγγελματίες και στο κοινό.

(ii) 1994 Συνέδριο: «Νοητική Καθυστέρηση – Έγκαιρη Παρέμβαση».  Στο συνέδριο το οποίο απευθυνόταν στο ευρύ κοινό αλλά και τους   επαγγελματίες του χώρου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα με άξονα την αναγκαιότητα της Έγκαιρης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της νοητικής υστέρησης από ιατρικής,  θεραπευτικής, ψυχαναλυτικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής σκοπιάς.  Η έγκαιρη επισήμανση των αναπηριών και η έγκαιρη παρέμβαση για την πρόληψη ή αποφυγή χειροτέρευσης της αναπηρίας και των επιπτώσεων της στο άτομο και στην οικογένεια καθώς και η παροχή βοήθειας στο άτομο και στην οικογένεια είναι πρωταρχικής σημασίας.  Στο συνέδριο έγιναν εισηγήσεις από Κύπριους, Ελλαδίτες, Γάλλους και Άγγλους ειδικούς.  Διοργανώθηκαν επίσης πρακτικά εργαστήρια 

(iii) 1995 Συνέδριο: «Επαγγελματική Αποκατάσταση με στήριξη».  Το  συνέδριο είχε ως κύριο θέμα την εφαρμογή του θεσμού της επαγγελματικής αποκατάστασης με στήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες.  Το συνέδριο απευθυνόταν σε επαγγελματίες, και στο ευρύ κοινό.  Η επαγγελματική αποκατάσταση με στήριξη είναι ο θεσμός μέσα από τον οποίο δίνεται η ευκαιρία στα άτομα με ειδικές ανάγκες να ενταχθούν στην ανοικτή αγορά εργασίας, σε κανονική εργασία και όχι σε προστατευόμενο χώρο.  Ο εργαζόμενος στηρίζεται από τον καθοδηγητή εργασίας και έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των άλλων εργαζομένων.  Κύριος εισηγητής του συνεδρίου ήταν ο Ιρλανδός ειδικός σε θέματα απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες κ. Christie Lynch.

(iv) 1996 Συνέδριο: «Το Νοητικά Καθυστερημένο Άτομο και η Οικογένεια». Το συνέδριο είχε θέματα γύρω από την σεξουαλικότητα των ατόμων με νοητική υστέρηση, την επικοινωνία και αλληλοεπιδράσεις μεταξύ του νοητικά καθυστερημένου ατόμου, της οικογένειας και το ρόλο των επαγγελματιών, έχοντας στόχο το μεταβατικό στάδιο από την οικογένεια στην κοινότητα.  Κύριος εισηγητής  ήταν ο Ισραηλινός ψυχοθεραπευτής, ειδικός σε θέματα νοητικής υστέρησης και οικογενειακός σύμβουλος Dr Arnon Levitan.  Το συνέδριο απευθυνόταν σε επαγγελματίες, στις οικογένειες των ατόμων με νοητική υστέρηση  και στο ευρύ κοινό.

(v) 1997 Συνέδριο: «Κύπρος – Ευρωπαϊκή Ένωση.  Άτομα με Αναπηρίες».  Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε με την Υπηρεσία Μέριμνας Ανάπηρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων και τις Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες (Σ.Ε.Α.Α.).  Τα θέματα του συνεδρίου είχαν σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση, την κοινωνική ένταξη, τις νομοθετικές ρυθμίσεις, την δημιουργία υπηρεσιών και την εξίσωση ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες.  Το συνέδριο απευθυνόταν σε όλους και οι εισηγητές προέρχονταν από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(vi) 1999 Συνέδριο: «Εργοδότηση με στήριξη στην Κύπρο». Το συνέδριο αυτό ήταν το δεύτερο που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων με το ίδιο θέμα.  Στο πρώτο συνέδριο το 1995 έγινε εισαγωγή στο θεσμό ενώ στο δεύτερο αναφορά στα αποτελέσματα της εφαρμογής του στην Κύπρο.  Η εφαρμογή της εργοδότησης με στήριξη ξεκίνησε το 1996 και στο συνέδριο έγινε αξιολόγηση της μέχρι τότε πορείας και εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής.  Επίσης το συνέδριο στόχευε στο να ευαισθητοποιήσει ακόμα περισσότερο την κοινή γνώμη, τον κρατικό τομέα και τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να βοηθήσουν στην αναβάθμιση του θεσμού.  Κύριος εισηγητής στο συνέδριο ήταν ο ιρλανδός ειδικός για θέματα εργοδότησης ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.  Christie Lynch, ενώ εισηγήσεις έγιναν από εργοδότες που υιοθέτησαν τον θεσμό και το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής.  Παράλληλα με το συνέδριο έγινε εργαστήριο επιμόρφωσης των καθοδηγητών εργασίας.

(vii) 2000 Συνέδριο: «Κοινωνική Αποκατάσταση Ενηλίκων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση».  Στο συνέδριο έκαναν εισηγήσεις Έλληνες και Κύπριοι ειδικοί.  Το συνέδριο είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και τον προβληματισμό για τα ακόλουθα θέματα:

  • σύγχρονες προσεγγίσεις, πολιτική και πρακτικές που επικρατούν στο εξωτερικό και ειδικά στην Ελλάδα.
  • πολιτική και προσεγγίσεις που επικρατούν στην Κύπρο, κρατική πολιτική και προγράμματα, πρωτοβουλίες και προγράμματα μη κυβερνητικών οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων.
  • αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων ενεργειών και δράσεων στην Κύπρο.
  • προοπτικές και προσεγγίσεις για το μέλλον.

Το συνέδριο απευθυνόταν σε εκπροσώπους δημοσίων υπηρεσιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, των εθελοντικών οργανώσεων και συνδέσμων, των επαγγελματιών που εμπλέκονται στην φροντίδα και στήριξη ατόμων με νοητική υστέρηση, των εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων και γενικά σε όσους εμπλέκονται στο θέμα της νοητικής υστέρησης. 

(viii) 2003 Συνέδριο: «Πολίτες με Νοητική Υστέρηση στην Κύπρο».  Κύριο θέμα και σύνθημα του συνεδρίου ήταν το δικαίωμα του ατόμου με Νοητική Υστέρηση να είναι πολίτης με ότι αυτό συνεπάγεται.  Επί μέρους εισηγήσεις αναφέρθηκαν στην κοινωνική πτυχή όπως είναι το δικαίωμα  στην ανεξάρτητη  διαβίωση, το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα στη σεξουαλική ζωή.  Έμφαση δόθηκε στην αξιολόγηση της κατάστασης στην Κύπρο, μέσα από τη σκοπιά των γονέων των ατόμων με νοητική υστέρηση και στο ρόλο των Μέσων Μαζικής Εναρμόνισης στη διαμόρφωση κοινωνικών στάσεων.  Εξίσου σημαντική ήταν και η πληροφόρηση από τα ίδια τα άτομα με νοητική υστέρηση για  τις επιθυμίες, το δικαίωμα της επιλογής και το βαθμό εξουσιοδότησης που είχαν.  Εισηγητές στο συνέδριο ήταν Ελλαδίτες και Κύπριοι ειδικοί, εργοδότες και γονείς.  Το συνέδριο που είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση για αποδοχή των ατόμων με νοητική υστέρηση απευθυνόταν σε όλους τους πολίτες.

Περισσότερα στοιχεία για τα συνέδρια μπορούν να ζητηθούν από τα γραφεία της Επιτροπής

(ix) 2010  Συνέδριο: «Δικαιοπρακτική ικανότητα υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων και κηδεμονία των ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση». Κύριο θέμα του συνεδρίου ήταν η διασαφήνιση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση στη Κύπρο σύμφωνα με το άρθρο 12 της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του 2007 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερα

(x) 2011 Ευρωπαϊκό Συνέδριο «Η Δραστηριοποίηση των Οικογενειών για την Ένταξη και Ενσωμάτωση των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία στην Κοινωνία» Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων και την Ευρωπαϊκή οργάνωση Inclusion Europe. Στηρίχθηκε οικονομικά και με κάθε άλλο τρόπο από την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων.  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, δημιούργησε το νομικό πλαίσιο που υποστηρίζει ότι τα άτομα με νοητική αναπηρία πρέπει να ζουν ενσωματωμένα στις δραστηριότητες της κοινότητας.  Τα μέλη των οικογενειών είναι οι πιο σημαντικά αξιόπιστες πηγές για την υποστήριξη της κοινωνικής  ένταξης.  Το συνέδριο είχε σαν κύριο στόχο να αναδείξει τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να προβούν οι κυβερνήσεις, οι τοπικές αρχές, οι οργανώσεις γονέων, οι αυτοσυνήγοροι  και οι εθελοντές, με απώτερο σκοπό να στηρίξουν και να κινητοποιήσουν τις οικογένειες.

Διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό εξήγησαν πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, σχετίζεται με όλες τις οικογένειες που έχουν κάποιο μέλος με νοητική αναπηρία.  Για νεαρούς γονείς έγινε αναφορά σε γονική υποστήριξη και Έγκαιρη Παρέμβαση.  Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ένταξη των παιδιών στο σχολείο και τον προγραμματισμό για την μετέπειτα ζωή τους.  Εκπρόσωποι από τοπικές αρχές αναφέρθηκαν στο πώς μπορούν να εμπλακούν στο σχεδιασμό για την ένταξη των ατόμων με αναπηρίες και να στηρίζουν τις οικογένειες σε όλα τα επίπεδα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε έμφαση στην μέθοδο εξατομικευμένης προσέγγισης, με συμμετοχή των ιδίων των ατόμων με αναπηρίες, για το σχεδιασμό δραστηριοτήτων στα μέτρα τους.  Η συγκεκριμένη μέθοδος συζητήθηκε διεξοδικά σε ομάδες εργασίας που λειτούργησαν. Κάντε κλικ εδώ για τις ομηλίες.

(xi) 2014 2ο Συνέδριο: Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση "Παιδική ηλικία σε Επικινδυνότητα" - "Έγκαιρη παρέμβαση: Έγκαιρη Αναγνώριση -Έγκαιρη Προαγωγή -Έγκαιρη Συνεργασία″. Το Συνέδριο ήταν συνδιοργάνωση  της Επιτροπής και του Ιδρύματος Θεοτόκος στη Λεμεσό  και απευθυνόταν  σε όλους τους επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες ή/και αναπηρίες. Κάντε κλικ εδώ για τον Χαιρετισμό και την παρουσίαση με θέμα " Ανάγκη για μια Πολυπολιτισμική Έγκαιρη Παιδική Παρέμβαση".

(xii) 2014 Συνέδριο: "Σεξουαλική κακοποίηση: πρόληψη και προστασία των νέων με νοητική  αναπηρία". Συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού. Η Παρουσίαση αφορούσε τα  αποτελέσματα έρευνας για την έκταση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης / παρενόχλησης ατόμων που εξυπηρετούνται σε δομές για άτομα με νοητική αναπηρία στην Κύπρο".  Κάντε κλικ εδώ για την παρουσίαση

(xiii) 2015: Συμμετοχή στο Συνέδριο "Ρητορική και εγκλήματα μίσους στην Κύπρο" του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας όπου έγινε παρουσίαση με θέμα "Άτομα με Νοητική Αναπηρία: αποκλεισμός και αντιμετώπιση από την ευρύτερη κοινότητα". Κάντε κλικ εδώ για την παρουσίαση