Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

Το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) αναλαμβάνει την πραγματοποίηση σεμιναρίων /διαλέξεων για σκοπούς επιμόρφωσης πάνω σε τακτική βάση. Ενίοτε όταν παρουσιαστεί η ανάγκη επί μέρους σεμινάρια γίνονται από ειδικούς επαγγελματίες με αγορά υπηρεσιών. Διαχρονικά τα κυριότερα σεμινάρια /διαλέξεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

( i ) Σεμινάρια /διαλέξεις με θέμα την εφαρμογή του θεσμού της Εργοδότησης με Στήριξη.
Πρόκειται για σεμινάρια στα οποία παρέχεται επιμόρφωση προς τους καθοδηγητές εργασίας που εφαρμόζουν την σχετική πολιτική. Παράλληλα πρόκειται για διαλέξεις πληροφόρησης για το θεσμό που απευθύνονται σε εργοδότες, σε εκπαιδευτικούς, σε τοπικές εθελοντικές οργανώσεις, σε συνδέσμους γονέων ειδικών σχολείων και γενικά σε γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση.

( ii ) Σεμινάρια /διαλέξεις με στόχο την επιμόρφωση των φροντιστών και άλλων εργαζομένων σχετικά με το χειρισμό των ατόμων με νοητική υστέρηση που διαμένουν, εξυπηρετούνται σε ιδρύματα /Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας /Σπίτια στη Κοινότητα. Στις διαλέξεις αυτές παρέχονται πληροφορίες για ενίσχυση των δεξιοτήτων των ιδίων των ενοίκων αλλά και συμβουλευτική /στήριξη και ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων των ίδιων των εργαζομένων.

( iii ) Διαλέξεις με θέμα τη λειτουργία της Συντονιστικής Υπηρεσίας Έγκαιρης Παρέμβασης.
Οι διαλέξεις αυτές αποσκοπούν στην πληροφόρηση για τη δράση της υπηρεσίας και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων που παρείχαν άμεσα υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης στο παιδί και οικονομικά ωφελήματα στην οικογένεια. Τέτοιες διαλέξεις έχουν γίνει σε παιδίατρους, επισκέπτριες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς, συνδετικούς λειτουργούς ειδικής εκπαίδευσης και άλλους αρμόδιους φορείς.

( iv ) Διαλέξεις για πληροφόρηση για τα δικαιώματα των ατόμων με νοητική υστέρηση και για το ρόλο της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων ως συνήγορου. Τέτοιες διαλέξεις έχουν γίνει διαχρονικά στους επί δοκιμασία καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης, (πρόγραμμα ΕΠΑ) στα πλαίσια της επιμόρφωσης που παρέχει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου στα πλαίσια λειτουργίας του Ομίλου Ειδικής Εκπαίδευσης σε συνέδρια που διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και σε σεμινάρια που διοργανώνει η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και η Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

 

 

( v ) 2015: Διάλεξη με θέμα "Δικαιώματα και Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία". Διοργανώθηκε από το Πολυδύναμο Δημοτικό  Κέντρο Λευκωσίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία. Κάντε κλικ εδώ για τη Διάλεξη

( vi ) 2015: Συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία  και τις  Μη Κυβερνητικές  Οργανώσεις /Συνδέσμους που ασχολούνται με την νοητική αναπηρία. Έγινε η  παρουσίαση  με θέμα: "Ίση Αναγνώριση από το Νόμο"- Άρθρο 12 της Σύμβασης  των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες "- κείμενο για όλους. Κάντε κλικ εδώ για την παρουσίαση

( vii ) 2015: Συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Ημερίδα Ενημέρωσης και Διαλόγου για τη δικαιοπρακτική ικανότητα και το «δικαίωμα ίσης αναγνώρισης ενώπιον του νόμου» με βάση τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ΣΔΑμεΑ) «Η άποψη, η επιθυμία και η προτίμησή μου μετρούν», από την ΕΠΝΚΑ και την Επίτροπο Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι παρουσιάσεις των κύριων ομιλητών  όπως και υλικό που δόθηκε:

Save