Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Στα πλαίσια της ενθάρρυνσης των πολιτών να συμμετέχουν σε δράσεις που προάγουν το σεβασμό και την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση, η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) διεξάγει κατά καιρούς διαγωνισμούς. Για το σκοπό αυτό γίνεται δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο.

Διαχρονικά έχουν πραγματοποιηθεί οι πιο κάτω διαγωνισμοί:

( i ) Διαγωνισμός διηγήματος, έτος 2000

( ii ) Διαγωνισμός παραγωγής πρότυπου διδακτικού υλικού για την διδασκαλία στις βαθμίδες Δημοτικής /Μέσης εκπαίδευσης, έτος 2001

( iii ) Διαγωνισμός για το λογότυπο της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ), έτος 2004

Κάντε κλικ για να διαβάσετε το άρθρο για το "Όλοι διαφορετικοί όλοι ίσοι - Σύγχρονη Κοινωνική Αντίληψη" 04/11/2002