Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ / ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Για υποβολή παραπόνου ή άλλων αιτημάτων παρακαλώ όπως συμπληρώσετε ανάλογα το σχετικό έντυπο το οποίο θα πρέπει να στείλετε ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22 429544.

- Υποβολή παραπόνου / αιτημάτων

- Υποβολή αιτήματος για υπηρεσίες Έγκαιρης / Πρώιμης Παρέμβασης

- Υποβολή αιτήματος για υπηρεσίες Εργοδότησης με Στήριξη

- Ανοικτή υποβολή αιτήματος
email: cp-mental@cytanet.com.cy