Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
ΣΚΟΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

Τα άτομα με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν περιορισμούς στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους συγκριτικά με τους άλλους συνανθρώπους τους. Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης μετά από πιέσεις γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση στην Κύπρο το 1989 ψηφίστηκε Ειδικός Νόμος, ο Περί Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων Νόμος 117/89. Ο Νόμος αυτός καθιστά την Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ) ως το αρμόδιο όργανο για την προάσπιση και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική υστέρηση στην Κύπρο.

Για σκοπούς αποτελεσματικής λειτουργίας του σχετικού Νόμου και εναρμόνιση του με τις σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επεξεργάζεται προτεινόμενη τροποποίηση την οποία υπόβαλε η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων (ΕΠΝΚΑ).